Wiel Cabooter

Rebalancingbodyset

Gesprek en Lichaamswerk

Praktijk van Wiel Cabooter - Gent en Aalst

Ik ben Wiel Cabooter

Ik bied je een onderbouwde en toegewijde begeleiding. We kunnen gefascineerd, verwonderd zijn door de mogelijkheden die ons lichaam herbergt en in zich draagt. Voor een optimaal actief, rustgevend en stabiel ervaren van zichzelf in mind, body en spirit. Omgaan met moeite, problemen aanpakken en doelen realiseren. Op maat van je vraag en mogelijkheden. Gericht op zelfontplooiing en samen leven.


Rebalancingbodyset is geen meditatie, mindfulness, bodyscan of focusing noch een mentaal-cognitieve gedragsbenadering.


Rebalancingbodyset is een unieke benadering en methode van lichaamswerk, ontwikkeld voor therapie, traumazorg, lichaamsgerichte begeleiding, veerkrachttraining en performance guidance. Op basis van meer dan 40 jaar praktijk, scholing en studie in lichaamswerk.


Wiel Cabooter
Lichaamswerk

Mijn scholing kort samengevat.

- Lichaamswerk: Esalen, Rolfing, Tragering, Yin Shin Jyutsu, Feldenkrais, Haptonomie, Biorelease, diverse vormen van massage


- Rebalancingmassage - 2 jarige opleiding te Antwerpen


- Biodynamische Therapie - 3 jarige opleiding te Amsterdam


- Master Graduate in NLP - 3 jarige opleiding bij het I.E.P te Nijmegen


Mijn beroepsloopbaan: 20 jaar opleider in Creatieve Therapie bij VSPW-Balans (Nu Artevelde Balans) te Gent

BODYSET

Een mindset kennen we goed. We doen het dagelijks. Vaak zonder bewust besef. We zetten de 'mind' van onze gedachten, intenties en zin op iets wat we verlangen, wensen of willen. Een negatieve mindset kan je haast ongemerkt in een probleem brengen, houden en vastzetten. Een positieve mindset kan bekrachtigend doorwerken in de mogelijkheden die ter beschikking komen en wat je er van terecht brengt. 

Een soortgelijke 'setup' kunnen we doen met het eigen lichaam. Heel je lijf afstemmen en instellen. Een Bodyset verheldert en versterkt je energie. Je vindt stabiliteit in houvast, emotioneel evenwicht en soepel aanpassenJe denken komt tot rust en klaart uit. Je handelen schiet in actie, rust tijdig en recupereert voldoende.

In het lichaam schuilen krachten die ondersteunen en bekrachtigen in wie we zijn en ons in overstemming kunnen brengen met wat we nodig hebben en willen bereiken.

Nog ongekende en onbenutte lijflijke mogelijkheden die voor ons klaar liggen:

- Lijflijk aanwezig zijn in de om-geving

- Containment maken en geven

- Felt Feeling in het lichamelijk gevoel(d) gewaar zijn

- Embodied cognition. Bewegingsdynamiek in het lichaam

Dit zijn geen occulte krachen, geen mystieke energiën, geen zogenaamde inwijdingen noch bevlogen beloftes aan volledige transformatie. Er is niets zweverigs of magisch aan.

Het lichaam 'vertelt' een helder verhaal.

INSPIREREN


Rebalancingbodyset. Gesprek en lichaamswerk die je inspireren in contact en connectie met je lichaam. Wat je lichaam laat kennen is even waardevol als denken, overwegen, analyseren en plannen.


  • Herstellen en helen
  • Heleven na een moeilijke periode
  • Openbloeien
  • Iets van je zelf en samen met anderen neerzetten
  • Je engageren
Inspireren

Lichaamsverbonden Leven & Beleven

Rebalancingbodyset

© Rebalancingbodyset - BOIP i-DEPOT 118720 bij Wiel Cabooter